مروری بر گایدلاین های ESMO

استاف جانشین

استاف مسئول

رزیدنت مسئول

موضوع

تاریخ

ایام هفته

 

آقای دکتر تقی زاده

دکتر غلامی

کانسر پروستات

9/3/95

یکشنبه

 

خانم دکتر حسینی

دکتر شاه آبادی

سارکوم بافت نرم

(Soft Tissue Sarcoma)

23/3/95

یکشنبه

 

خانم دکتر جودی

دکتر پرکم

RCC

6/4/95

یکشنبه

 

خانم دکتر فانی

دکتر عاقل

GTD

20/4/95

یکشنبه

 

خانم دکتر همایی

دکتر غلامی

کانسر سرویکس

3/5/95

یکشنبه

 

آقای دکتر سیلانیان طوسی

دکتر شاه آبادی

کانسر مری

17/5/95

یکشنبه