پیام تبریک به مناسبت ارتقاء مرتبه علمی خانم دکتر سودابه شهید ثالث

 

     هئیت علمی محترم گروه رادیوتراپی
سرکار خانم دکتر سودابه شهید ثالث
با کمال مسرت، ارتقاء علمی جنابعالی به مرتبه دانشیاری را از صمیم قلب تبریک عرض نموده، توفیق روز افزون برایتان آرزو می نماییم.