تماس با ما

 

آدرس: مشهد خیابان کوهسنگی، بیمارستان امید
 
تلفن: 38426936- 051
 
 
ارتباط با مسئول سایت: [at]mums.ac.ir