تاریخچه گروه رادیوتراپی انکولوژِی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد تا سال 82 اعضاء هيئت علمي گروه راديوتراپي در گروه راديولوژي پست سازماني داشته اند.

از سال 82 گروه راديوتراپي- انکولوژي دانشکده پزشکي مصوب و از خرداد ماه 82 مدير گروه مربوط با راي اکثريت قاطع انتخاب و معرفي شد.

تحولات گروه :

  1. افزايش اعضاء محترم هيئت علمي گروه از سال 82 تا 85 از دو نفر به نه نفر (فقط در مدت سه سال)
  2. برنامه ريزي شايسته جهت آموزش علمي و عملي دستياران راديوتراپي – انکولوژي و آماده سازي ايشان جهت شرکت در امتحانات ارتقاء و دانشنامه تخصصي اگرچه در زمان محدود (سه سال) با نتايج بسيار خوب حتي حصول رتبه اول و دوم در 2 سال متوالي براي دانشنامه تخصصي رشته مربوط.
  3. ايجاد موقعيت شايسته و مناسب براي دو نفر از اعضاء محترم هيئت علمي در وزارت متبوع و شوراي تخصصي جهت تنظيم و ارائه کوريکولوم آموزشي رشته راديوتراپي – انکولوژي جهت کليه مراکز آموزشي دانشگاهي سراسر کشور که توانايي قبول و آموزش دستيار رشته راديوتراپي – انکولوژي داشته باشند.
  4. برنامه ريزي و پيگيري انجام امور مقدماتي و سپس ارائه اساسنامه ايجاد مرکز تحقيقات سرطان در دانشگاه علوم پزشکي مشهد که در آذرماه 85 به تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه رسيد و هم اکنون فعال پيگير انجام امور مربوط است.
  5. در حال حاضر گروه رادیوتراپی دارای 11 عضو هیئت علمی و 12رزیدنت می باشد