مروری بر گایدلاین های ESMO

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

استاف جانشین

استاف مسئول

رزیدنت مسئول

موضوع

تاریخ

ایام هفته

 

آقای دکتر تقی زاده

دکتر غلامی

کانسر پروستات

9/3/95

یکشنبه

 

خانم دکتر حسینی

دکتر شاه آبادی

سارکوم بافت نرم

(Soft Tissue Sarcoma)

23/3/95

یکشنبه

 

خانم دکتر جودی

دکتر پرکم

RCC

6/4/95

یکشنبه

 

خانم دکتر فانی

دکتر عاقل

GTD

20/4/95

یکشنبه

 

خانم دکتر همایی

دکتر غلامی

کانسر سرویکس

3/5/95

یکشنبه

 

آقای دکتر سیلانیان طوسی

دکتر شاه آبادی

کانسر مری

17/5/95

یکشنبه