امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

استاف جانشین

استاف مسئول

رزیدنت مسئول

موضوع

تاریخ

ایام هفته

 

آقای دکتر تقی زاده

دکتر غلامی

کانسر پروستات

9/3/95

یکشنبه

 

خانم دکتر حسینی

دکتر شاه آبادی

سارکوم بافت نرم

(Soft Tissue Sarcoma)

23/3/95

یکشنبه

 

خانم دکتر جودی

دکتر پرکم

RCC

6/4/95

یکشنبه

 

خانم دکتر فانی

دکتر عاقل

GTD

20/4/95

یکشنبه

 

خانم دکتر همایی

دکتر غلامی

کانسر سرویکس

3/5/95

یکشنبه

 

آقای دکتر سیلانیان طوسی

دکتر شاه آبادی

کانسر مری

17/5/95

یکشنبه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

27/11/95

چهارشنبه

دکتر همایی

4/12/95

چهارشنبه

دکتر جودی

11/12/95

چهارشنبه

دکتر انوری

18/12/95

چهارشنبه

دکتر پرکم

25/12/95

چهارشنبه

دکتر عمادی

23/1/96

چهارشنبه

دکتر فانی

30/1/96

چهارشنبه

دکتر سیلانیان طوسی

6/2/96

چهارشنبه

کنسل شد

13/2/96

چهارشنبه

دکتر سالک

20/2/96

چهارشنبه

دکتر آل داود

27/2/96

چهارشنبه

دکتر راوری( اندیکاسیون های پورت)

3/3/96

چهارشنبه

دکتر حسینی

10/3/96

چهارشنبه

دکتر مظفری(درمان عوارض های کموتراپی)

17/3/96

چهارشنبه

دکتر غلامی

24/3/96

چهارشنبه

دکتر جوادی نیا

31/3/96

چهارشنبه

دکترعاقل 

7/4/96

چهارشنبه

دکتر همایی

14/4/96

چهارشنبه

شرکت نانو الوند( عوارض شیمی درمانی و کنترل آن)

21/4/96

چهارشنبه

دکتر شهیدثالث

28/4/96

چهارشنبه

دکتر عمادی

4/5/96

چهارشنبه

دکتر تقی زاده

11/5/96

چهارشنبه

دکتر نوفرستی

18/5/96

چهارشنبه

دکتر کرامتی

25/5/96

چهارشنبه

دکتر فضیلت پناه

-

چهارشنبه

دکتر مسعودیان

-

چهارشنبه

دکتر انوری

-

چهارشنبه

دکتر  جودی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

  برنامه هفتگي  مرور DEVITA و   PEREZنیمه اول سال 1396

پنجشنبه ها ساعت 9-7:45

تاريخ

عنوان

ارائه دهنده

30/10/95

مدیریت درمان یوینگ

دکتر  جوادی نیا

14/11/95

مدیریت درمان رابدومیو سارکوم

دکتر عاقل

28/11/95

مدیریت درمان تومرهای CNS اطفال

دکتر پرکم

26/12/95

مدیریت درمان تومر ویلمز

دکتر غلامی

24/1/96

مدیریت درمان نوروبلاستوم

دکتر فضیلت پناه

31/1/96

مدیریت درمان لنفوم اطفال

دکترحسینی

7/2/96

سمینار

14/2/96

امتحان کتبی

21/2/96

مدیریت درمان تومرهای استخوان

دکتر نوفرستی

28/2/96

امتحان آسکی

4/3/96

سمینار

11/3/96

مدیریت درمان سارکوم بافت نرم

دکتر شهیدثالث

18/3/96

مدیریت تومورهای غیر معمول اطفال

دکتر مسعودیان

25/3/96

درمان بیماری های غیر بدخیم

دکتر کرامتی

1/4/96

سمینار

8/4/96

تسکین درمان های تسکینی در متاستازهای مغز و نخاع

دکتر تقی زاده

15/4/96

امتحان ارتقا

22/4/96

درمان های تسکینی متاستازهای استخوانی

دکتر انوری

5/5/96

سمینار

12/5/96

مدیریت درمان پلورال افیوژن و پریکاردیال افیوژن بدخیم

دکتر جودی

19/5/96

مدیریت درمان آسیت بدخیم

دکتر مخدومی

26/5/96

مدیریت درمان سندروم های پارانئوپلازیک

دکتر عمادی

اساتید محترم و دستیاران گرامی ضمن رعایت زمان توجه داشته باشند این برنامه ویژه  مدیریت درمان باشد وفقط از سایر مباحث به مواردی که پیش نیاز بحث باشد بسنده نمایند

 در صورتیکه به هر دلیلی سخنران در روز مربوطه نتواند برنامه را اجرا نماید خواهشمند است با یک سخنران دیگر جابجا نماید تا از لغو جلسه اجتناب گردد.