درمانگاه سرپايي

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 


برنامه درمانگاهها در شيفت صبح بيمارستان اميد

 

روزهاي هفته

درمانگاه های فعال

شنبه

انكولوژي

يكشنبه

پوست -انكولوژي - گوش وحلق وبيني -زنان

دوشنبه

انكولوژي

سه شنبه

مشاوره- انكولوژي

چهارشنبه

انكولوژي

پنج شنبه

جراحی

 

برنامه ويزيت متخصصين راديوتراپي و انكولوژي كلينيك ويژه

 

روزهاي هفته

پزشکان متخصص

شنبه

دکتر سالک- دکتر آل داوود

یکشنبه

دکتر نوفرستی- دکتر انوری

دوشنبه

دکتر سالک- دکتر آل داوود

سه شنبه

دکتر نوفرستی- دکتر آل داوود- دکتر انوری

چهارشنبه

دکتر انوری- دکتر سالک

 

 
 
پزشكان متخصص انكولوژي :

آقايان: دكتر نوفرستي ، دكتر سيلانيان طوسي ، دكتر سالك ، دكتر مخدومي ، دكتر انوري ،دكتر آل داود، دکترتقی زاده

خانم ها: دكتر همايي،دکتر فاني، دکتر شهید ثالث
  
 
 
پزشكان متخصص زنان :
 
دكتر يوسفي ،دكتر كدخدايان ، دكتر حسن زاده روزهاي يكشنبه هر هفته
 

 

 
 
پزشكان متخصص گوش وحلق و بيني:

خانم دكتر مستعان و آقاي دكتر خزاینی روزهاي يكشنبه هر هفته

 

 
 
 
پزشكان جراح :

آقايان :دكتر كاخي ، دکتر مهرابي ، دکترمداح ، دكتر حسن زاده، دکتر رجبی، دکتر فرقاني