برنامه هفتگی مرور دویتا نیمه اول 96

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

  برنامه هفتگي  مرور DEVITA و   PEREZنیمه اول سال 1396

پنجشنبه ها ساعت 9-7:45

تاريخ

عنوان

ارائه دهنده

30/10/95

مدیریت درمان یوینگ

دکتر  جوادی نیا

14/11/95

مدیریت درمان رابدومیو سارکوم

دکتر عاقل

28/11/95

مدیریت درمان تومرهای CNS اطفال

دکتر پرکم

26/12/95

مدیریت درمان تومر ویلمز

دکتر غلامی

24/1/96

مدیریت درمان نوروبلاستوم

دکتر فضیلت پناه

31/1/96

مدیریت درمان لنفوم اطفال

دکترحسینی

7/2/96

سمینار

14/2/96

امتحان کتبی

21/2/96

مدیریت درمان تومرهای استخوان

دکتر نوفرستی

28/2/96

امتحان آسکی

4/3/96

سمینار

11/3/96

مدیریت درمان سارکوم بافت نرم

دکتر شهیدثالث

18/3/96

مدیریت تومورهای غیر معمول اطفال

دکتر مسعودیان

25/3/96

درمان بیماری های غیر بدخیم

دکتر کرامتی

1/4/96

سمینار

8/4/96

تسکین درمان های تسکینی در متاستازهای مغز و نخاع

دکتر تقی زاده

15/4/96

امتحان ارتقا

22/4/96

درمان های تسکینی متاستازهای استخوانی

دکتر انوری

5/5/96

سمینار

12/5/96

مدیریت درمان پلورال افیوژن و پریکاردیال افیوژن بدخیم

دکتر جودی

19/5/96

مدیریت درمان آسیت بدخیم

دکتر مخدومی

26/5/96

مدیریت درمان سندروم های پارانئوپلازیک

دکتر عمادی

اساتید محترم و دستیاران گرامی ضمن رعایت زمان توجه داشته باشند این برنامه ویژه  مدیریت درمان باشد وفقط از سایر مباحث به مواردی که پیش نیاز بحث باشد بسنده نمایند

 در صورتیکه به هر دلیلی سخنران در روز مربوطه نتواند برنامه را اجرا نماید خواهشمند است با یک سخنران دیگر جابجا نماید تا از لغو جلسه اجتناب گردد.